ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ตั้งฐิติพงศ์สกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2559,16:03  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนการ์ตูนคิวอาร์โค้ด(QR CODE)เรื่องความลับของโลกแห่งคำและประโยค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนัตติยา จาตุรนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2559,14:47  อ่าน 301 ครั้ง
รายละเอียด..