ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างครูรายเดือนงบอุดหนุนค่าจ้างบุคลากร ครูภาษาไทย (อ่าน 368) 01 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (อ่าน 483) 30 ม.ค. 62
ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการพัฒนาสื่อและนวัฒกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนศรีมหาโพธิ (อ่าน 455) 30 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุมชนก่อสร้างรั้วโรงเรียนศรีมหาโพธิ (อ่าน 485) 26 ม.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต (อ่าน 535) 03 ม.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูรายเดือนรายได้สถานศึกษา(วิชาเอกภาษาจีน) (อ่าน 623) 10 ต.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างครูรายเดือนงบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 578) 05 ต.ค. 61
ตารางการเรียนซ่อมเสริม-และแก้ไขผลการเรียน (อ่าน 596) 27 ก.ย. 61
แนวปฏิบัติงานวัดผล สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 (อ่าน 589) 27 ก.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินรอบอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนศรีมหาโพธิ (อ่าน 634) 14 ก.ย. 61
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 524) 07 ส.ค. 61
BOQ งานก่อสร้างป้ายและรั้ว รร.ศรีมหาโพธิ (อ่าน 753) 21 มี.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุมชนก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อโรงเรียนศรีมหาโพธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (อ่าน 665) 15 มี.ค. 61
MEP CAMP (อ่าน 718) 17 ม.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างครูรายเดือนงบรายได้สถานศึกษา (อ่าน 863) 22 มิ.ย. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นครูรายเดือนงบรายได้สถานศึกษา โรงเรียนศรีมหาโพธิ (อ่าน 902) 22 มิ.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับนักเรียนและครูและอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 849) 18 ม.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ล./๕๕ข-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร (อ่าน 864) 23 ธ.ค. 59
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ล./๕๕ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1161) 23 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนศรีมหาโพธิ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนข (อ่าน 1058) 26 ก.ย. 59
แนวปฏิบัติงานวัดและประเมินผลหลังสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 999) 15 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมงาน ราตรีศรีมหาโพธิ 59 ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ (อ่าน 947) 15 ก.ย. 59
ประกาศกำหนดสอบปลายภาค 1/2559 ในวันที่ 19 - 23 กันยายน 2559 (อ่าน 858) 15 ก.ย. 59
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ กิจกรรม ได้ที่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร (อ่าน 873) 17 ส.ค. 59
ประกาศกำหนดสอบกลางภาค 1/2559 ในวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2559 (อ่าน 938) 04 ก.ค. 59
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศรีมหาโพธิ ครบรอบ 61 ปี ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาค (อ่าน 1314) 04 ก.ค. 59
ประกาศโรงเรียนศรีมหาโพธิ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับกา (อ่าน 679) 28 มิ.ย. 59
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2558 (SAR) (อ่าน 691) 28 มิ.ย. 59
สรุปผลการประเมินตนเองปี 2558 (อ่าน 708) 03 มิ.ย. 59
ประกาศเปิดรับสมัครครูสอนภาษาจีน (คนไทย) เงินเดือน 15,000 บาท ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ (อ่าน 930) 23 พ.ค. 59
ขยายเวลาการเรียนซ่อมเสริม และการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ครั้งที่ 2 (อ่าน 736) 18 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติงานวัดผล หลังสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนศรีมหาโพธิ (อ่าน 784) 02 มี.ค. 59
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1023) 21 ก.พ. 59
รวมข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข-BookMarks.pdf (อ่าน 791) 11 ก.พ. 59
เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่อเข้าโครงการห้องเรียน Mini English Program (MEP) (อ่าน 1063) 11 ก.พ. 59
ประชาสัมพันธ์ตารางการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการอินไซด์ O-NET (อ่าน 1987) 04 ก.พ. 59
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียนของโรงเรียนศรีมหาโพธิ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 777) 04 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ โรงเรียนศรีมหาโพธิ เอกดนตรีไทย และสังคมศึกษา (อ่าน 1012) 19 ม.ค. 59
เรียนเชิญคณะครูอำเภอศรีมหาโพธิ เข้าร่วมงานวันครู ปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 (อ่าน 816) 15 ม.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกสังคมศึกษา และ วิชาเอกดนตรีไทย (อ่าน 902) 07 ม.ค. 59