สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นโพธิ์ หมายถึง ต้นไม้เจริญงอกงามได้ในทุกสถานที่ เป็นที่อาศัยหรือที่พึ่งของสรรพชีวิตทั้งมวล
เรือนแก้ว หมายถึง แก้วคือพระรัตนตรัย แก้ว 3 ดวง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
ลายหยดน้ำ หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม
ชื่อโรงเรียน หมายถึง ความหมายรวมของสัญลักษณ์ สรรพสิ่งในโรงเรียนศรีมหาโพธิดำเนินชีวิตโดย มี คุณธรรม จริยธรรม โดยคุณพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ อีกทั้งวิชาการ ความรู้ ทำให้การดำเนินชีวิต มั่นคง แข็งแรง เป็นที่พึ่งของสรรพสิ่งมีชีวิตอื่น ประดุจดังศรีมหาโพธิเป็นที่อาศัยแห่งหมู่นกกาฉะนั้น
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกเฟื่องฟ้า
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นสมอภิเภก